Wednesday, September 3, 2014

Chaar Taal चार ताल

चार ताल
१२ मात्रा  . २ मात्रा  के ६ विभाग
ताली १ ,५,९,११ पर
खाली ३,७ पर
  

Tabla Chaar Taal 12 matra


Monday, September 1, 2014

Addha Taal अद्धा ताल

 
Addha teen taal is a kind of teen taal
it is of 16 beats and Bols are

Dha - - dhin - n dha - dha - - dhin - n dha -
Dha - - tin    - n    ta -   ta - - dhin - n dha -
धा  -   - धिन् -  न  धा - धा  -   -  धिन्  -  न   धा  -
धा  -   - तिन् -  न  ता -  ता  -   - धिन्   - न   धा  -
addha taal theka


OR
Dha - - dhin - n dha - dhadha - dhin - n dha -
Dha - - tin    - n    ta -   ta ta   - dhin - n dha -

It is played on bhajans and some songs like Kuhu Kuhu bole koyaliya.